Deze website is verhuisd naar www.mettenta.com/site/ Je vindt hier enkel nog mijn vroegere taaltips.

Kan ik eigenlijk wel goed spellen?

Kan ik eigenlijk wel goed spellen?

 

Groot Dictee 2014 | Mettenta

 

13 fouten. Dat is het resultaat van mijn Groot Dictee.

Daarmee zat ik onder het gemiddelde (dat was 17),
maar boven het aantal fouten dat de winnaar gemaakt
had (7). Ik ben – als taalprofessional – dus niet helemaal
tevreden, maar toch opgelucht dat ik beter scoor dan
de gemiddelde deelnemer.

 

Mag het weer normaal?

 

Het was trouwens de eerste keer in lange tijd dat ik thuis
nog eens zelf het Groot Dictee meegeschreven heb. Het
was de laatste jaren veel te elitair geworden (anno hodie?
jeremiëren? ten huidigen dage? thymotisch?) en daar
doe ik liever niet aan mee.

 

Maar dit jaar had de schrijver aangekondigd dat het
allemaal ‘normaal’ zou blijven. En daarom zat ik dus
gisteren enthousiast in de sofa met pen en papier
in de aanslag.

 

Shame on me

 

En goed, ik zal het maar meteen toegeven: van de 13 fouten
had ik er 3 echt niet mogen maken. Dingen die ik weet, maar
dus toch niet juist had opgeschreven.

Welke fouten dat dan waren? Wel, het ging om:

 

  • bij dezen (vaste verbinding, altijd met een ‘n’ als het
    zelfstandig gebruikt wordt);

 

  • zee-egels (ik had er zeeëgels van gemaakt);

 

  • apekool (na ‘apenrots’ en ‘apensoort’ zat ik in de flow
    van de tussen-n, denk ik).

 

Nieuwe kennis

 

Gelukkig heb ik ook dingen geleerd uit dit dictee. Zo weet ik nu
dat je ‘aanwensel’ schrijft (en niet ‘aanwendsel’), dat ‘trubbels’
goed Nederlands is (ik had het wel juist geschreven) en dat ik
niet de enige was die nog nooit van ‘brougham’ (een soort
koets) gehoord had.

 

Ben je nu wat aan het twijfelen over mijn taalcapaciteiten?
Wees gerust, in de teksten van mijn klanten laat ik geen
fouten staan. Want voor de twijfelgevallen uit onze taal heb ik
gelukkig een abonnement op de Van Dale.  :-)

 

 

PS Voor de fanatiekelingen: op de website van het Groot Dictee
kun je de hele tekst (mét uitleg) nog eens nalezen.